Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Te tū hei kairīwhi whenua Māori

Te takatū ki te tono kairīwhitanga

Mehemea kei te hiahia koutou ko tō whānau ki te whai i te ara ki te kairīwhitanga, koinei ngā mahi tuatahi. Ki te hia āwhina koe, mā ngā kaimahi a te Kōti Whenua Māori koe e āwhina.

Kia tīmata tō tono tauatanga, kia mau i a koe:

  • ngā kōrero mō te tangata o te whānau i mate nōna te whenua
  • ngā kōrero mō te hunga e whakaarohia ana e koe ka whai pānga atu ki te taua ki tō rātou whenua.

Mā ngā kaimahi ki te Kōti Whenua Māori (MLC) e whakaū te whenua herekore, te kaporeihana Māori rānei i whai pānga atu te tangata o te whānau. Mā ō kōrero te MLC e āwhina:

  • ki te rapu i ngā kōrero e tika ana mō tō tangata o te whānau – kaua ko tētahi atu e ōrite nei ngā ingoa, hei tauira
  • ki te taua koe ki ngā whenua katoa e āhei ana, ā
  • ki te pupuri whenua ki ngā ringa e tika ana.

He wā pea ki te whakaemi i ēnei kōrero mehemea he nui tō whānau, e noho tāwāhi ana rānei tō whānau. Mō ētahi whānau, ka hia ngā tau. Kāore e aukati i te wā ki te taua whenua, nā reira kei a koe te tikanga.