Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Mō ngā whenua Māori o Aotearoa

Te hiranga o te whenua

Ko te whenua tō tātou tūrangawaewae. Ko te hononga tēnā ki ō tātou whanaunga, ki ō tātou tīpuna, waihoki ki ngā uri whakaheke.

Whatungarongaro te tangata toitū te whenua.

I ēnei rā, kua haehaea, kua ngaro rānei ō tātou hononga ki te whenua. Kāore te nuinga o tātou i te noho ki runga i ō tātou whenua — kāore hoki pea tātou e tino mōhio ana kei hea pū aua whenua.

He mahi nui tonu te tūhono atu ki ō tātou whenua e rangona anō ai te mahana o te ahikā. Heoi, he hua nui o aua mahi mō te whenua tonu.

He mea tūhonohono

Mā te tūhono atu ki ō tātou whenua, ka rongo tātou i ngā painga nui tonu. Ki te tū tātou hei kaitiaki o te whenua, ka pātata atu tātou ki ō tātou whanaunga, ā-tinana, ā-wairua hoki. Ka mahara tātou ki te hiranga o te whakapapa me ngā hononga i waenganui i ō tātou tīpuna me ngā uri whakaheke.

Ehara i te mea ka tutuki tēnei mahi i te pō kotahi. Me ngākaunui, me māia hoki e tūhono atu ai tātou ki ō tātou whenua — kia manawanui. Ka koke whakamua tātou, ka whakaawetia ētahi atu o te whānau ki te hoki atu ki te whenua. Mēnā ka mau i a tātou ō tātou whenua, ka mōhio tātou ki ō tātou iwi, waihoki ki ō tātou tūrangawaewae.

He whakapiki oranga

He hononga pūmau i waenganui i te whenua me te hauora. Ka ora te whenua, ka ora hoki te whānau.

Nō te hononga i waenganui i te whenua me te whānau te oranga pūmau me te oranga nui o ngā mātua tīpuna, koia tonu te aronga o ngā hapori o mua.

He tūrangawaewae

He mea nui te tūrangawaewae ki a tātou te Māori. Waihoki e whai pānga ana tērā kaupapa ki ngā hononga ā-whakapapa ki ō tātou whenua.

Ka takahia e koe ngā whenua o ō tīpuna, ka mārō ake ai tō hononga ki a koe anō. Ka tūhono atu koe ki tō whakapapa, ka mārama koe ki a koe anō, waihoki ki tō pūtakenga mai.

Ka whāngaia tātou e te whenua

Ka whāngaia tātou e te whenua, arā, ka whāngaia ā-tinana ki ngā hua o te whenua, ka whāngaia hoki te ngākau i te aroha o te whānau nō rātou anō aua whenua, ka whāngaia hoki te wairua e te mauri o te whenua.

Mēnā he nui te ora o te whenua, tērā pea, ka puta mai he hua moni i taua whenua. Ehara i te mea ka puta mai he moni i ngā whenua katoa, heoi, ka taea e ētahi — me he pai ngā whakahaere, he ngākaunui hoki ō ngā tāngata.

Kei a tātou anō te mana whakahaere

He iti noa te whenua Māori o Aotearoa ināianei, me kaha tātou ki te tiaki i ēnei waihotanga iho.  I konei te whenua i mua i a tātou, ka tū tonu te whenua i tō tātou ngarohanga atu, waihoki inā kē ōna painga mō tātou te tangata.

Tukua atu

Te hiranga o te whenua — Kape matihiko [PDF 4MB]

Te hiranga o te whenua — Kia tāia ki te pepa [PDF KB]