Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Mō mātou

Whakapā mai

Whakapā mai me he urupare, he pātai whānui rānei mō te pae tukutuku o Tūpu.nz.

Mā te waea whenua

Waea mai ki tō mātou Tari Matua ki 0800 875 663, whakapā mai rānei ki tētahi o ngā tari ā-rohe.

Rapua ngā whakapānga mō ngā tari ā-rohe o Te Puni Kōkiri ki konei

Kāore he utu o ngā waeatanga mai i Aotearoa. E tuwhera ana ngā tari mai i te 8.30pm ki 5pm, i te Rāhina ki te Rāmere. Ka kati ngā tari i ngā rā whakatā a te motu whānui.

Tirohia ngā rā whakatā a te motu whānui ki konei.

Mā te īmēra

Whakapā mai mā te īmēra ki whenuainfo@tpk.govt.nz

Whakapā atu ki Te Puni Pāpāho ki comms@tpk.govt.nz mā ngā tono pāpāho.

Tonoa ngā kōrero i raro i te mana o te Official Information Act ki oia@tpk.govt.nz

Mā te poutāpeta

Ko tā mātou wāhi poutāpeta tēnei:

Te Puni Kōkiri

Pouaka poutāpeta 3943

Te Whanganui-a-Tara 6140

NZ Relay

Mā te NZ Relay Service koe e āwhina ki te whakapā mai ki a mātou mēnā:

  • kei te turi koe
  • kāore koe i te rongo tika
  • kāore koe i te kite tika
  • kei te turi, kei te kāpō hoki koe

Haere ki NZ Relay