Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Kōkiri

Toro atu ki ngā putunga kōrero mō te whenua

Ko te whakawhanake i tō whenua tētahi whaioranga mō tō whānau. Ka whakarite i te tūranga mahi, i te whakangungu tāngata, i te moni.

Mehemea he tūmanako āu ki te whakatupu i tō whenua (mō te pāmu miraka, mō te whakatū huarākau hei tauira), kei ā mātou putunga kōrero he āwhina. Ka whakaaturia ngā momo ahumahi angitū ki tō rohe me ngā whakamārama māu hei tīmata – arā ko ngā take taiao, ko te taha pūtea hoki. Kātahi rā te rauemi mō te whānau inā rite ana ki te whiriwhiri i te pitomata o te whenua.