Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Kaitiakitanga

Ko te whakarite rautaki

Hei whakatutuki i ngā tūmanako a ngā kaipupuri, me whakatakoto ngā kaitiaki i te pae tawhiti me ngā rautaki kia whāia kia pae tata.