Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Kaitiakitanga

Ko te ū ki ngā ture me ngā waeture

Inā rite ana ki te tīmata i ngā mahi i runga i te whenua, me titiro anō ki ngā waeture me ngā tukanga kia haumaru i te whānau.