Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Ko te mahi me ngā hanganga a te mana whakahaere

Ko ngā tūranga me ngā haepapa o te kaitiaki

E toru ngā tūmomo kaitiaki – kaitiaki whakahaere, kaitiaki tuarua whakahaere, kaitiaki ārahi.  He haepapa motuhake kei tēnā, kei tēnā i roto i te tarahati.

General duties for trustees include:

  • ensuring finances are well managed
  • researching potential industries
  • developing a strategic plan
  • writing reports
  • consulting and communicating with owners
  • conflict resolution and mediation.

Trustees are appointed for life or until they resign, unless the trust order states otherwise.

Trustee obligations