Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Mō mātou

Mō Tupu.nz

Ko tā mātou whāinga ko te āwhina i ngā whānau ki te tūhono, ki te whakatupu, ki te whakangao i te whenua Māori. Ko te whai kia tautokohia ngā tūmanako a ngā whānau mō te whenua Māori herekore – whakatupu i te whānau mā te whenua.

Nō te tau 2019, nā Minita Mahuta i pānui te kaupapa Whenua Māori – he hōtaka mō ngā tau e 4 ki te tūhura i te pitomata o te whenua Māori. Mā Te Puni Kōkiri me Te Manatū Ture te hōtaka e whakahaere:

  • kia tautokohia nuitia ngā kaipupuri whenua Māori ki Te Tai Tokerau, ki Waiariki, ki Te Tairāwhiti
  • kia waihanga he puna mātauranga (Tōku Whenua) me te pae tukutuku (Tupu.nz) ki te āwhina i ngā kaipupuri whenua ki te tūhono, ki te whakatupu, ki te whakangao i ō rātou whenua,
  • kia panoni i Te Ture Whenua Act 1993
  • kia whakahou i te Pūtahi Whakawhiti Pārongo o te Kōti Whenua Māori ki te tiaki i ā rātou mauhanga, ki te whakapai ake hoki i te āheinga ki ā rātou kōrero.

He whakamārama anō mō te Hōtaka Whenua Māori

Ko tā Tupu.nz tautoko ki te hōtaka Whenua Māori ko te āwhina i ngā kaipupuri whenua Māori ki ngā āhuatanga o te pupuri whenua. Tō mua, ko te hora i ngā kōrero mō ngā whānau kia ngāwari te kimi, te whakamahi, te mārama. Mā mātou e āta whakamārama ngā huarahi e puta ai te ihu – ā, ka hikoi tahi me ngā whānau ki te tohu atu i te āwhina, i te nekehanga i muri mai. Ko tā mātou hiahia ko te whakawana i te whānau ki te tū, ki te whakamanawa mō ngā take e pā ana ki ō rātou whenua. Ko tā mātou whāinga:

  • ko te tautoko i te whakatupunga pakari o te whenua Māori
  • ko te whakarahi i te mātauranga me ngā pūkenga o ngā kaipupuri whenua Māori
  • ko te whakatupu rawa
  • ko te whakakaha i te tūhonotanga o te Māori ki te whenua.

People gathered together on a gravel track.

Ko ā mātou mahi

Kia ea ai tā mātou hiahia kia waihanga i te pae tukutuku e ngata ai ngā hiahia a ngā whānau, i mahitahi ai mātou ko tētahi rōpū kaipupuri whenua Māori nō ngā tōpito katoa o te motu. Nā tēnei mahitahi i whakatō ai te kākano mō Tupu.nz. I mahitahi mātou ki te tautuhi i ngā taputapu, i ngā rauemi, i ngā mōhiohio ka āwhina i ngā whānau ki te tūhura i ngā oranga mō ō rātou whenua.

I kōrero mātou ki tēnei hunga whaipānga, ā, he whānui ngā mōhiotanga me ngā tautōhitotanga i waenganui i a rātou. Ka kōrero mātou ki te rangatahi e whanga ana ki te tīmata i te huarahi pupuri whenua, ki ngā kaumātua hoki kua roa e tiaki ana i ō rātou whenua, tae noa ki te hunga i waenganui i ēnei reanga. Nā ō rātou manaakitanga, ā rātou mōhiotanga, ā rātou pūkengatanga te huarahi ki te pupuri whenua i para – mai i te tūhonotanga ki te whenua, ki te whakahaeretanga me te kaitiakitanga, ā, ki te whakamahinga o te whenua kia nui ngā tino hua mō ngā whānau.

E haere ake nei

Ko ā mātou tūmanako ka āwhinatia koutou ko tō whānau e Tupu.nz ki te para i te huarahi whakamua mō tō whenua. He whakairinga tūmanako anō ā mātou ka hoatu ngā taputapu me ngā mōhiohio ki te atawhai, ki te tiaki i te whenua me te tautoko hoki i a koe hei kaitiaki.

He tīmatanga noa tēnei mō Tupu.nz. Ka haere tonu ngā waihangatanga o ngā rauemi me ngā mōhiohio mō tēnei pae kōrero, nō reira hoki mai ki te tirotiro i ngā whakahoutanga. Mehemea he whakahoki kōrero āu kia homai, tēnā whakapā mai ki te kōrero ki a mātou. Ka rawe mātou ki te rongo kōrero i a koe me ngā whakaaro whakapai ake i a Tupu.nz hei painga mā ngā whānau, ā, haere ake nei.

Whakapā mai

People working on a kiwifruit orchard.