Up Arrow
Back to top
Mā te whenua e whanake ai te whānau
Rapua Tupu.nz
Reo: English | Māori
Reo: English | Māori

Kōkiri

Ko te whakarite mō te wā heke

Me uru tēnei whakarite mō te wā heke ki roto i te mahere rautaki – i te mea he wā ka kotiti.  He whakamārama anō hei āwhina.